Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец


 

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме единствената езикова гимназия в София-област – ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Заемаме винаги престижни места на различни олимпиади и състезания. Стремим се да дадем на нашите ученици най-добрата подготовка, защото не за училището, а за живота учим.

ПРИЕМ

В ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец се извършва прием на ученици след завършен седми и осми клас по утвърден от Министъра на образованието и науката план-прием.

ПРИЕМ В ПГПЧЕ

ОБУЧЕНИЕ

През 2017/2018 учебна година в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ се обучават 392 ученици в 21 паралелки. При нас преподават 40 висококвалифицирани учители.

УЧИТЕЛИ


 

до лятната ваканция през 2018