Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец