Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец


 

 

 

остават до лятната ваканция през 2017