Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец


 

 

 

до пролетната ваканция през 2018