В ГПЧЕ „Алеко Константинов“ се проведе инициатива, посветена на толерантността

По повод 16 ноември – Ден на толерантността, учениците от клуб „Добродетел“ с ръководител Фиданка Костуркова и клуб „Солидарност“ с ръководител Стоянка Димитрова, участващи по проект на МОН „Твоят час“, проведоха иновативно обучение, насочено към придобиване на умения за търпение, разбиране и уважение на другите.

t3

Обучителите предложиха на своите съученици от VІІІ, ІХ и Х клас не само информация, но и забавни игри. Така в процеса на общуване заедно стигнаха до извода, че е добре да помислим върху онова, което ни свързва в училищната общност, защото то е ценното в човешкото общуване.

t4

В края на обучението всеки клас получи Правила на толерантността, които да им напомнят, че всички човешки същества са уникални и ако приемаме всеки такъв, какъвто е, светът ще стане прекрасен и пъстър, а хората ще живеят в хармония и разбирателство.