Ден на толерантността в ГПЧЕ „Алеко Константинов“

По повод 16 ноември – Ден на толерантността, ученици от ГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец участваха в различни дейности, насочени към придобиване на умения за зачитане на човешкото достойнство, свобода и равни права на всички граждани, както и към развиване на уменията им да създават собствени текстове. Учениците се запознаха с понятието толерантност и изгледаха тематична презентация за приятелството.333

Най – вълнуващо за децата се оказа изработването на специално пано – Дъга на толерантността, което избраха да запазят като украса за класната си стая, за да им напомня, че са екип, че са равни и че могат да общуват в условия на търпимост, подкрепа и уважение.

В края на инициативата, за да демонстрират креативните си компетенции, учениците влязоха в ролята на „майстори на фантастичния разказ“ и създадоха художествени изложения по зададено начало, а най-добрите от тях бяха наградени.