Новият европейски проект на ГПЧЕ “Алеко Константинов”- гр. Правец –възпитаване на ценности и предприемачески дух у младите хора

На 11 януари вече 22 години се отбелязва Световният ден на думата „Благодаря”. Учениците от ГПЧЕ „Алеко Константинов” – Правец, участващи в проекта “Education +” по програма “Еразъм+”, КД2, организираха поредица от инициативи, посветени на този ден.

f4

Проектът е тригодишен, включва 48 деца от различни възрасти между 14 и 17 години, партньори са страните Естония, Словения и Италия, а целта му е да възпитава у младите хора ценности като добродетелност, благотворителност, съпричастност, толерантност и предприемачески дух чрез множество разнообразни дейности. Осъществява се непрекъснат обмен между държавите, а следващата мобилност по проекта е среща в Италия през месец април 2016 г. Учителският екип на “Еducation+” включва г-жа Цветанка Щерионова – директор на ГПЧЕ “Алеко Константинов” – Правец, г-жа Стефка Атанасова – главен координатор,  г-жа Сълзина Донкова, г-жа Радост Христова, г-н Цветан Милев, г-жа Соня Василева, г-жа Стоянка Димитрова и г-жа Фиданка Костуркова.

f7

Тази година учениците предприеха акция за събиране на книги, дрехи и играчки, собственоръчно приготвиха сладкиши, а след това грижливо опаковаха подаръците, предназначени за деца в неравностойно положение без родителска грижа и възрастни хора.

1f

На 12 януари учениците посетиха Центъра за настаняване от семеен тип – Правец, Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Разлив и Защитено жилище за възрастни хора в град Правец. Посещението им се превърна в малък празник и изпълни деня с усмивки и много положителни емоции.

f9

В Центъра за настаняване от семеен тип посетителите изнесоха кратка музикална програма, като във финалното хоро се включиха всички присъстващи. Приповдигнатото настроение се запази до края на срещата, преминала в игри, споделяния, приятелско общуване и много топлина. Провокираното доверие и усещането за уют трогнаха всички. За пореден път обичта се оказа най – късия път към щастието и чувството за пълноценност.

f5

Радостта грееше и по лицата на децата, лишени от родителска грижа в село Разлив. Посещението на учениците им даде шанс да завържат нови приятелства и контакти. Децата бяха ентусиазирани да покажат своите умения в различни сфери и с интерес участваха активно в игрите,които учениците бяха подготвили.

f8

В Защитено жилище за възрастни хора – град Правец емоциите също преливаха. Учениците почувстваха топлото отношение и уюта, с които бяха посрещнати. Програмата трогна възрастните хора., а по време на фолклорните танци радостта пролича и в очите им .Една от възрастните жени рецитира нейни лични стихове, които пък от своя страна трогнаха до сълзи учениците. Срещата между двете поколения беше много емоционална и вълнуваща, като бяха планирани и бъдещи съвместни проекти,които и възрастните, и учениците очакват с нетърпение.

f8

Посещенията поставиха началото на нови приятелства, които участниците в проекта ще продължат и занапред , защото не е достатъчно да бъдеш добър само в един ден от годината. Добротата е нравствена добродетел, която трябва да се проявява ежедневно и последователно.