Нови попълнения в педагогическия колектив на ГПЧЕ

През новата учебна 2015/2016 година към педагогическия колектив на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ се присъединиха петима преподаватели. Новите учители са Веселин Тодоров, Нина Стойкова, Фиданка Костуркова, Габриела Петкова и Цветан Милев. Последните трима са бивши възпитаници на гимназията.

 

веселин Веселин Тодоров – учител по Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

 

нинаНина Стойкова – учител по Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

фиданкаФиданка Костуркова – учител по Български език и литература и Руски език

 

 

 

 

 

Gabi1Габриела Петкова – учител по Български език и литература

 

 

 

 

 

цецоЦветан Милев – учител по практика