Съобщение

Здравейте приятели,
след заслужено спечелената шампионска купа на Държавните ученически игри в гр. Видин през м. май 2015 г. пред баскетболния отбор на ГПЧЕ „Алеко Константинов” – гр. Правец стои поредното предизвикателство – участие на Световните ученически игри през м. юни в гр. Талин, Естония.
Институциите спонсорират само пътя до гр. Талин, всички останали средства трябва да подсигури училището, с която задача няма да можем да се справим сами.
Бихме се радвали на финансова подкрепа, защото сме убедени, че с общи усилия можем да проправим пътя на училищния отбор по баскетбол към следващата победа!
Всеки, който желае, може да дари средства по следната банкова сметка:

IBAN BG83BUIB98888492874500
BIG BUIBBGSF
Вид плащане: 445100
Основание за плащане: Дарение за ГПЧЕ „Алеко Константинов”