„Съюз на учениците в България“ проведе обучение на учениците в ГПЧЕ

На 26 и 27 ноември в ГПЧЕ „Алеко Константинов“ се проведе обучение от неправителствената организация Съюз на учениците в България (СУБ) . В събитието взеха участие 23 ученика, които са членовете на Ученическия съвет на ГПЧЕ. Обучението се проведе два дни, като заниманията започваха в 9:00 и завършваха в 16:00 часа. Двамата млади и креативни обучители – Адриан Кирилов и Адриана Димитрова успешно комбинираха забавлението с усърдната работа.

20151127_150704

През тези два дни учениците получиха ценни уроци, чието приложение ще им помогне както в училище, така и в дългосрочен житейски план. Като за начало сплотяването на екипа беше един от най-ярките резултати. Приятелската атмосфера, създадена от менторите, предразположи към по-ефективно справяне със задачите и премахна притеснението от провал. Интензивната работа се състоеше от множество презентации, видеоклипове, обменяне на идеи, работа в екип.

20151127_151221

 

Участниците се запознаха с дейността на СУБ, разгледаха конституционните и ученическите си права, навлязоха в тънкостите на лидерството. Също така се решаваха казуси, свързани с плануването и правилното опериране на времето. Главаната цел на обучението беше да се подобри ефективността на ученическия съвет, разяснявайки правата и задълженията.

Събитието приключи с много усмивки и нови приятели в лицата на двамата ни обучители, с чиято помощ ще се реализират планове за бъдещи събития в училище и извън него.

20151127_150947

„Като участник мога да споделя, че очакванията за скучна презентация, пълна със суха материя бяха разбити на парчета. Получихме едно качествено обучение, което едновременно комбинираше уменията ни, знанията ни, идеите ни и ги интерпретираше по най-забавния начин.“

Цветослава Гергинова, Председател на ученическия съвет, 11″в“ клас