УЧЕНИЦИ В МУЗЕЯ

Водени от идеята, че учещите в ГПЧЕ „А.Константинов“ ученици трябва да знаят повече за историята на Правец, Стефка Атанасова и Татяна Димова заведоха осми „а“ и осми „в“ класове в музейния комплекс „Къщата на Тодор Живков“ и Историческия музей.88Посещението беше организирано така, че учениците да бъдат мотивирани и заинтересувани. Всички бяха разделени на групи от по трима или четирима и получиха конкретни задачи, а именно – да открият определени предмети в двата музея, да попълнят кръстословица, да съберат сведения по три определени въпроса, свързани с историята и бита на Правец. Крайният продукт от този проект ще бъде реализиран като дванадесет мини-презентации на английски език в двата класа.  Предвиждат се и посещения на други исторически обекти в района на Община Правец.