Ученически съвет 2015/2016 г.

В началото на 2015/2016 учебна година Ученическият съвет на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ се събра за да се разпусне и да стартира процедурата по избирането на нови представители на класовете. След като всеки клас направи своя избор, кой да ги представлява предстоеше и друг важен избор – състав на Управителния съвет.

За председател единодушно бе избрана Цветослава Гергинова от 11 „в“ клас, Христо Петков от 11 „б“ клас бе преизбран за заместник председател, а Калина Кирилова от 10 „в“ клас, която през миналата учебна година беше председател, за настоящата бе избрана за секретар.

В своето първо официално събрание новият Ученически съвет взе решение да направи структурни промени. Откри се нова важна и отговорна длъжност – „Счетоводител на УС“. Необходимостта от човек, който да отговаря за финансите на Ученическия съвет възникна, след като бе взето важното решение, как да се финансира ученическата организация. Бюджетът, с който ще разполагат учениците ще бъде събран от доброволен членски внос на стойност от 1 лев събран от всеки ученик учещ в ГПЧЕ „Алеко Константинов

Във края на всеки учебен срок счетоводителят на УС ще трябва да даде отчет за израсходените средства пред Ученическия съвет. За счетоводител бе избрана дванадесетокласничката Виктория Димитрова. Длъжностите “PR на УС“ и „Координатор на УС“ все още подлежат на обсъждане.

Ето и състава на Ученическия съвет за учебната 2015/2016 година:

8 „а” – Миглена Николова

8 „б” – Михаела Вълова

8 „в” – Пола Димитрова

9 „а” – Венцислава Гарванска

9 „б” – Александра Захо

9 „в” – Миладин Пеев

9 „г” – Тереза Александрова

9 „е” – Мариела Иванова

10 „а” – Димитър Петров

10 „б” – Снежана Василева

10 „в” – Калина Кирилова

10 „г” – Виктория Иванова

10 „е” – Галя Стефанова

11 „а” – Златина Димитрова

11 „б” – Христо Петков

11 „в” – Цветослава Гергинова

11 „г” – Сара Николаева

11 „е” – Симона Петрова

12 „а” – Христиана Нонинска

12 „б” – Виктория Димитрова

12 „д” – Васил Влайков

12 „е” – Нелина Антонова

 

Председател – Цветослава Гергинова 11 „в”

Зам. председател – Христо Петков 11 „б”

Секретар – Калина Кирилова 10 „в”

Счетоводител на УС – Виктория Димитрова 12 „б“