Ученически съвет

Ученическият съвет към ГПЧЕ „Алеко Константинов“ избра управителен съвет, който ще има ръководни функции до края на учебната 2014/2015 година. Управителният съвет е в следния състав:

Председател на УС:  Калина Кирилова  – 9в клас

Зам. председател на УС:   Христо Петков – 10б клас

Секретар:   Николай Велков – 11б клас

PR на УС:   Анжелика Рао – 12б клас

Кординатор:  Васил Влайков – 11д клас