Профил „Чужди езици“ – английски език – 20/21

Профил „Чужди езици“ – английски език

  • 26 места
  • Профилиращ предмет – английски език
  • Балообразуване:
    • Удвоените оценки от НВО
    • По един път оценките от БЕЛ и Чужд език от Свидетелството за основно образование
  • Подаване на документи за кандидатстване – 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г.