Транспорт

Разписание на ученическите автобусни линии


гр. Ботевград – с. Трудовец – с. Разлив – гр. Правец

понеделник – петък:

Място на отпътуване:
Автогара „Ботевград“
Фирма
Час на отпътуване – 07:30
Цена на билета:

  • от гр. Ботевград до гр. Правец – 1 лв.
  • от с. Трудовец до гр. Правец – 0.70 лв.
  • от с. Разлив до гр. Правец – 0.50 лв.

Актуална информация за превоза:
Отменен до края на учебната 2019/2020 година


гр. Правец – с. Разлив – с. Трудовец – гр. Ботевград

понеделник – петък:

Място на отпътуване:
Главен вход на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец
Фирма
Час на отпътуване – 14:30
Цена на билета:

  • от гр. Правец до гр. Ботевград – 1 лв.
  • от гр. Правец до с. Трудовец – 0.70 лв.
  • от гр. Правец до с. Разлив – 0.50 лв.

Актуална информация за превоза:
Отменен до края на учебната 2019/2020 година


гр. Етрополе – гр. Правец

понеделник – петък:

Място на отпътуване:
Часовникова кула на гр. Етрополе
Фирма – „Транс 63“ ЕООД
Час на отпътуване – 07:20
Цена на билета:

  • Месечна карта за маршрут гр. Етрополе – гр. Правец – гр. Етрополе – 70 лв.

Актуална информация за превоза:
Отменен до края на учебната 2019/2020 година


гр. Правец – гр. Етрополе

понеделник – петък:

Място на отпътуване:
Главен вход на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец
Фирма – „Транс 63“ ЕООД
Час на отпътуване – 14:30
Цена на билета:

  • Месечна карта за маршрут гр. Етрополе – гр. Правец – гр. Етрополе – 70 лв.

Актуална информация за превоза:
Отменен до края на учебната 2019/2020 година


гр. Правец – гр. Ябланица – с. Гложене – гр. Тетевен

петък:

Място на отпътуване:
Паркинг на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец
Фирма – „Транс 63“ ЕООД
Час на отпътуване – 13:35
Цена на билета:

  • от гр. Правец до гр. Ябланица – 2 лв.
  • от гр. Правец до с. Гложене – 4 лв.
  • от гр. Правец до гр. Тетевен – 5 лв.

Актуална информация за превоза:
Не се изпълнява