Информационна кампания за COVID-19

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец води активна информационна кампания относно пандемията, причинена от вируса COVID-19. Информираме ви за всички промени в работа на училището и образователната система, които са резултат от настоящата криза, както и за мерки и съобщения от здравните власти, които се публикуват своевременно.

Как да предпазим себе си и околните от COVID-19?

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

От четвъртък, 29 октомври, в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГПЧЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПРАВЕЦ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Заслужено признание за кампанията „Към надежда, изцеление и мир с жерави щe полетим!“

#ЕвропаСрещуCovid19

Заповеди №РД-09-704 и №РД-09-725 на Министъра на образованието и науката

СЪОБЩЕНИЕ

Съвети как да се препазим от COVID-19

Електронно обучение

Обновена заповед на министър Кирил Ананиев

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ