Creative writing competition

Creative writing competition

 На 10.02.2015 в ГПЧЕ „А. Константинов”  се проведе CREATIVE WRITING     COMPETITION (състезание за творческо писане).

           В него имат право на участие ученици от VIII до XII клас, като дори не е нужно да учат в английска паралелка, стига да имат познания по английски език и най-важното  – да носят творческото начало в себе си.

Главната идея на това състезание е да даде възможност на учениците да развихрят своето въображение в рамките на един час и да напишат поема, разказ, диалог или свои разсъждения по дадена тема. “Creative writing” се провежда в нашето училище благодарение на Corplus (Corps for education and development) и на ръководителя на тази инициатива г-жа Стефка Атанасова.

creative1 creative2

    Текст и снимки:  Елица 12 а