Електронно обучение

В следващите дни се очакват решения както на МОН, така и на училищното ръководство как ще бъде предаван материала по време на ваканцията и какви ресурси ще бъдат използвани за тази цел. Молим всички ученици, родители и учители да следят сайта на гимназията и електронния дневник www.shkolo.bg!

Екипът на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ остава на разположение при въпроси, като можете да се свържете с нас чрез:

  • Имейл: gpche_pravec@abv.bg
  • Фейсбук: https://www.facebook.com/gpchepravec/
  • Директор: 0893 61 50 78
  • Заместник-директор: 0893 61 5079
  • Секретар: (07133) 21 82

Следните издателства решиха да подкрепят всички български ученици, техните родители и учители в условията на нарастващата криза с вируса COVID-19.

От 13.03.2020 г. те осигуряват свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от 1. до 10. клас, обогатени с допълнителни интерактивни образователни ресурси. Ето и линкове към електронните платформи на издателствата: