Encouraging Europe through Culture and Commerce

Encouraging Europe through Culture and Commerce е проект по КД2, планиран за прилагане в период ноември 2018 г. – май 2020 г. Координиран от училище в германския град Оснабрюк, в него участват още партньори от Естония, Хърватия и Франция, както и разбирасе ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец. Проектът се състои от пет мобилнисти, в края на всяка от които се изработва част от готов продукт, чиято крайна цел е да използва културата на всеки един от градовете участници и създаде основата за бъдещо разработване на туристическа културна карта на региона, а защо не и на страната? Първите три мобилности – Правец, Талин (Естония) и Оснабрюк (Германия) бяха извършени успешно. Но за съжаление, поради пандемията от Ковид-19, проектът така и не бе завършен изцяло.