Финансови отчети

Информация за изпълнение на бюджета към 09.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2013 г.