Финансови отчети

Бюджет – 2021 г.

Отчет за първо тримесечие – 2021г.

Отчет на бюджета към 31 декември, 2020 г.

Отчет към 30.09.2020 г.

Отчет на бюджета към 30 юни, 2020 г.

Отчет за първо тримесечие – 2020 г.

Утвърден бюджет – 2020 г.

Годишен отчет – 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – второ тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – първо тримесечие

Утвърден бюджет за 2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 09.2019 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2013 г.