ГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец е одобрено иновативно училище

Излезе проекторешение на Министерския съвет по проекта за иновативни училища за 2017/2018 учебна година. ГПЧЕ „Алеко Константинов“ е едно от 185-те одобрени иновативни училища в България. Целта на нашия проект за иновативно училище е развиване на уменията на учениците за изразяване в публична реч, дебати, творческо писане и бизнес комуникация.

По-долу може да видите документа с решението.

Проекторешение за приемане на списък на иновативните училища