График на дейностите

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2018/2019 г. съгласно заповед № РД-09-4135/29.8.2017 г.

ЕтапДата
Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
Обявяване на резултатите от тестоветедо 6.06.2018 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити13.06 - 19.07. 2018 г.
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране20 – 26.06.2018 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 3.07.2018 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
4 – 6.07.2018 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 12.07.2018 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране13 – 17.07.2018 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране19.07.2018 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране20 – 24.07.2018 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедo 26.07.2018 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.27 – 30.07.2018 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране2.08.2018 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеОпределя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план приемдо 14.09.2018 г.

Заповед РД-09-4135/29.8.2017 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища