“Интегриране на творчеството и иновативността в процеса на обучение“ и „Управление на класната стая“ – Барселона   

От  02.09. 2019 до 14.09.2019 участвахме в курс квалификация  “Интегриране на творчеството и иновативността в процеса на обучение“ и „Управление на класната стая“ в град Барселона – Испания. Федерика Ди Бартоломео успя да покрие всички залегнали в програмата теми като използваше разнообразни методи и похвати за поднасяне, обработване и приложение на предоставените материали. Мое лично мнение е, че курсът беше успешен и твърде наситен. Лекторкта успяваше да поддържа интереса на всички участници през цялото време.

Очакванията ни бяха свързани с постигането на основните цели за:

–           Насърчаване креативността  на учениците в процеса на обучение по аглийски език.

–           Запознаване на участниците в обучението  с техники за визуално и креативно мислене, стратегии за онагледяване на преподаването, търсене и адаптиране на визуални източници като средство за развиване на критично мислене.

–           Развиване на „умения от висок порядък“ –  обучение с помощта на гугъл класрум, проектно базирано обучение, развитие на компетенции с помощта на онлайн игри, създаване на собствена обърната класна стая, насърчаване на работа в екипи  и сътрудничество между учениците, връзката между коефициент емоционална интелигентност и креативност,  поведение и разрешаване на конфликтни ситуации, възрастова медиация,  образование, иновации и технологии  и бъдещи перспективи.

Престоят ни в Барселона бе наситен не само с интензивна учебна дейност. Създадохме трайни приятелства и обменихме положителни практики с колеги от много европейски страни. Срещнахме невероятни приятели и се потопихме в красотите и историята на каталунската столица.

Стефка Атанасова и Мария Христова