/КД1/ Проект „Иновациите – ключ към алтернативно развитие“

Одобрено е проектното предложение на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование.

С писмо до Директора на училището от 16.05. 2019г, Центърът за развитие на човешките ресурси съобщи, че проекта на тема „Иновациите – ключ към алтернативно развитие‘, разработен от учители на ПГПЧЕ, е одобрен за финансиране. Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, 14 учители от нашата гимназия ще имат възможността да се обучават в различни курсове в Малта, Италия, Испания, Франция и Ирландия.

Този проект цели повишаване квалификацията на участниците в направления като: развитие на творческо мислене у учениците, изграждане на умения за ефективна комуникация, дигитализиране на учебния процес, усъвършенстване на езиковите умения и други.


НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

Квалификационен курс по испански език в Аликанте, Испания

За Флоренция с любов

Флоренция – IKAR

Барселона – IKAR

Предизвикателството Виши

Малта и ние…

Обучение в Дъблин, Ирландия – от 19.08 до 23.08.2019

“Интегриране на творчеството и иновативността в процеса на обучение“ и „Управление на класната стая“ – Барселона   

Одобрено е проектното предложение на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование