Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, НБУ – покана за участие

Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас,

НБУ – покана за участие

Нов български университет, департамент „Чужди езици и култури“, организира

Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, който  ще се проведе в неделя, 29 ноември 2020 г., от 10.30 ч. до 12.30 ч. в сградата на Университета.

Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански или руски език).

Участниците, класирали се на първите три места по всеки език, ще получат индивидуални парични награди. Предвидени са парични награди и за трите най-добре представили се училища, както и материални награди за останалите участници. Добре представилите се средношколци ще получат предимство при прием в програмите на департаменти „Чужди езици и култури” и „Нова българистика” (БП „Русистика”), ако изявят желание за това.

След конкурса ще имате възможност да разгледате университета и да се запознаете с условията за обучение и материалната база. По време на почерпката, на която са поканени всички участници и организатори, ще можете да поговорите неформално с преподавателите и студентите във филологическите програми на НБУ.

Краен срок за заявка за участие 20.11.2020

За повече информация се свържете с г-жа Стефка Атанасова

На тел: 08979511451

Email:  yovcheva.stefka@gmail.com

или на лично съобщение във Facebook