Квалификационен курс по испански език в Аликанте, Испания

Целта на обучението ми в Аликанте беше усъвършенстване на уменията за прилагане на нови комуникативни техники и дейности за повишаване на продуктивните умения на учениците, стимулиране на интереса и разширяване на познанията за испанската култура.

Proyecto español е езикова школа с повече от 20 год. традиция в преподаването на испански език за чужденци. Моето обучение бе съобразено с индивидуалните ми потребности като преподавател по испански език, т. е. програмата, която школата състави за мен, включваше от една страна часове по дидактика – индивидуални и , от друга страна ежедневни групови занимания по испански език и култура.

За целта преминах задължителен предварителен езиков тест ( юни 2019 г.) и за часовете по език и култура бях разпределена в групата за напреднали.

В часовете по дидактика с преподавателката обсъждахме вариантите за динамизиране на учебната среда на групата по ЧЕ, анализирайки целите и нуждите, както и мотивацията на обучаваните. Работихме по въвеждане на по-нестандартни похвати, напр. – Хуморът като инструмент за преподаване на ЧЕ и познатите вече : кино, телевизия, музика, изобразително изкуство.

Детелина Ангелова