Профил „Чужди езици“ – немски език – 20/21

Профил „Чужди езици“ – немски език 26 места Профилиращ предмет – немски език Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и Чужд език от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване – 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г.