Профил „Чужди езици“ – немски език – 21/22

Профил „Чужди езици“ – немски език 26 места Профилиращ предмет – немски език Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и Чужд език от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване (първи етап на класиране) – 05-07.07.2021 г.