Прием 2020/2021

Вече тридесет и осем години ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец е училище с високи постижения в областта на образованието и спорта. Ние вярваме в думите на Сенека „Не за училището – за живота да се учим“. С тази философска нагласа, учениците завършващи нашата езикова гимназия постигат високи успехи в своето по-нататъшно развитие. Почти всички възпитаници, завършили през учебната 2019/2020 г. избраха да продължат образованието си в елитни университети. Нашите преподаватели поддържат високи стандарти на обучение. Използват иновативни образователни методи и преподават в интерактиви зали, с които гимназията разполага. Учениците имат възможност за различни извънкласни дейности и участие в международни проекти. Създадена е приятна учебна обстановка и са осигурени всички условия, нужни за добра работна атмосфера.

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец обявява прием за учебната 2020/2021 г. със следните паралелки и изисквания за прием: