Обучение в Дъблин, Ирландия – от 19.08 до 23.08.2019

Нашият курс се състоеше от два модула – за усъвършенстване на езиковите умения и за преподаване на предмет на английски език.

По време на обучителния курс, ни бяха представени много иновативни методи на обучения, интерактивни игри, нови методи за провокиране интереса на учениците и други. По време на курса ни бяха представени работни платформи, филми, презентации, тестове и др., които способстват междупреметната връзка между английския език и нашите предмети.

Различни видео и аудио ресурси от You Tube, Ted-Ed  и много други, бяха интегрирани и използвани с обучителна цел.

Въпреки необичайно хладното и дъждовно време, успяхме да се запознаем с много от забележителностите на ирландската столица и с красотата на природата на острова.

В English and CLIL бяха представени методи и техники, които позволяват успешно усвояване на учебен  материал от различни предмети както и на чуждоезиково обучение. Тези методи и техники бяха представени и на педагогическия колектив на гимназията.

В училището стартира обучение по Зелено предприемачество, което ще бъде основано на  междупредметни връзки по предметите биология, география, философия и предприемачество, като основните ресурси за обучението са на английски език. Планират се съвместни уроци с колегите от посочените дисциплини, като се използват различни интернет източници съдържащи публикации на тема глобално затопляне, екология и кръгова икономика актуални в деня на обучението.

 

Златина Ангелова

Габриела Петкова