Одобрено е проектното предложение на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование

Одобрено е проектното предложение на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование.

С писмо до Директора на училището от 16.05. 2019г, Центърът за развитие на човешките ресурси съобщи, че проекта на тема „Иновациите – ключ към алтернативно развитие‘, разработен от учители на ПГПЧЕ, е одобрен за финансиране. Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, 14 учители от нашата гимназия ще имат възможността да се обучават в различни курсове в Малта, Италия, Испания, Франция и Ирландия.

  1. Нели Тенева-Танова – 12.08.2019 – 23.08.2019 – CAVILAM – Alliance Française   VICHY Cedex – France.

Тема: 1. Formation pour professeurs: 1. Enseigner aux adolescents : motiver à apprendre, apprendre à motiver 2. Activités théâtrales simples pour la classe

  1. Виктория Нинова и Соня Василева – 09.09.2019 – 14.09.2019, EUROPASS Teacher Academy, Florence, Italy. Тема:  CLIL in Practice: Focus on Florence
  2. Цанко Цолов и Цветина Исаева 19.08.2019 – 30.08.2019, Saint Julians, Malta. Тема:   CLIL – Methodology & ICT Tools for teachers working with CLIL
  3. Златина Ангелова и Габриела Петкова19.08.2019 – 24.08.2019, Dublin, Ireland. Тема: Intensive English Course and CLIL for Teachers
  4. Мария Христова-Козарева и Стефка Атанасова-Йовчева – 02.09.2019 – 13.09.2019

Barcelona, Spain. Тема: Creativity, Innovation, Motivation, New Teaching Methodologies

  1. Радост Христова и Стоянка Боева-Димитрова – 30.09.2019 – 11.10.2019, Florence, Italy

Тема: 21st Century Teaching: competence-based education, soft skills and creativity

  1. Цветанка Щерионова и Нелка Генова – 14.10.2019 – 19.10.2019, Lisbon, Portugal

Тема: Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire

  1. Детелина Ангелова – 04.11.2019 – 15.11.2019, Proyecto Español, Alicante, España

Тема: Spanish Teacher Training course

Този проект цели повишаване квалификацията на участниците в направления като: развитие на творческо мислене у учениците, изграждане на умения за ефективна комуникация, дигитализиране на учебния процес, усъвършенстване на езиковите умения и други.

Съгласно разработената програма първата група участници се отпрaвя за Малта на 19 август. На същата дата потеглят за Ирландия други двама млади преподаватели.