Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) – 20/21

„Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка)

  • 26 места
  • Профилиращ предмет – няма
  •  Балообразуване:
    • Удвоените оценки от НВО
    • По един път оценките от БЕЛ и География от Свидетелството за основно образование
  • Подаване на документи за кандидатстване – 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г.