Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) – 20/21

„Организация на хотелиерството“ (професионална паралелка) 26 места Профилиращ предмет – няма  Балообразуване: Удвоените оценки от НВО По един път оценките от БЕЛ и География от Свидетелството за основно образование Подаване на документи за кандидатстване – 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г.