Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
„Алеко Константинов“ – гр. Правец


 

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме единствената езикова гимназия в София-област – ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Заемаме винаги престижни места на различни олимпиади и състезания. Стремим се да дадем на нашите ученици най-добрата подготовка, защото не за училището, а за живота учим.

ПРИЕМ

В ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец се извършва прием на ученици след завършен седми клас по утвърден от Министъра на образованието и науката план-прием.

ПРИЕМ В ПГПЧЕ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП, обява за събиране на оферти

обявасъбиране на оферти

 

КЪМ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

до началото на есенната ваканция