Първа среща по проект „Насърчаване на Европа чрез икономика и култура“ в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец

Тази година започва европейският проект по Еразъм+ „Насърчаване на Европа чрез икомомика и култура“. България беше страна-домакин на първата среща за периода 19 ноември-25 ноември 2018 г. Другите страни, които участват в проекта, са Германия, Франция, Естония, Хърватска.

Гостите от другите държави бяха настанени в приемни семейства от ученици и учители на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Учителите с помощта и желанието на учениците бяха подготвили развлекателна програма за цялата седмица.

На всички ученици им се отдаде възможността да работят в екип и да покажат способностите си за владеене на чужди езици. Съвместно изготвиха презентации и дискутираха актуални теми. Програмата включваше различни игри за опознаване на учениците, пътуване в София, игри на боулинг, екскурзия в Троян…

Всяка държава беше подготвила традиционна храна, традиционна песен и танц, с които да представи пред останалите. В един от дните на чужденците им се отдаде възможност да се научат да пеят народни песни, да танцуват хора и да правят баница.

 

Това е десетият успешен проект, по който работи ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, което доказва амбицията на преподаватели и възпитаници да възприемат и развиват иновативното и полезното в областта на образованието.