ПГПЧЕ „Алеко Константинов” в Естония

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ е партньор в европейски проект „Encouraging Europe through Culture and Commerce“ („Насърчаване на Европа чрез култура и икономика”) по програма „Еразъм+“. Участниците по проекта са училища от пет държави – Германия, България, Естония, Франция и Хърватия, като началото на дейностите по проекта беше поставено в Езиковата гимназия в Правец в началото на учебната година.

Вторият модул по проекта се проведе в училище в град Юри, Естония в периода 02.05.2019 – 08.05.2019 г.  Ученици и учители от държавите, работещи по проекта, се включиха в различни дейности, посетиха различни културни забележителности в градовете Юри, Талин, Тарту,  създадоха нови приятелства.

В изпълнение на дейностите, предвидени по проекта, учениците представиха предварително подготвени на английски език филми и брошури за известни забележителности. Учиха се да приготвят здравословен естонски хляб, както и да свирят на естонски народен инструмент. Имаха възможност да работят в екипи и да изведат основните различия и сходства между отделните култури. Представяха традиционни обичаи, известни личности, културни забележителности.

Освен учебни дейности, програмата даде на учениците възможност и за разходки, посещение на интересни места, музеи, учебни часове в училището домакин и други. А най – ценното за възпитаниците на ПГЧПЕ „Алеко Константинов” бе възможността да приложат на практика знанията си по английски език, да усъвършенстват презентационните си умения, да се докоснат до различни култури, да завържат нови приятелства.