Пола Димитрова от ПГПЧЕ „Алеко Констатнтинов“ участва в първия международен майсторски клас на ЦЕРН в България

На 26 март 2018 г. български ученици участваха в първия международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Сред тях бе и ученичката от ГПЧЕ „Алеко Константинов“ град Правец – Пола Димитрова. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проект OSOS.

Участвайки в събитието учениците успяха за един ден активно да преживеят- как и какво изследват физиците на елементарните частици. В първия майсторски клас на ЦЕРН в България учениците извършиха измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, те сами направиха направихме оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.

„Всички бяхме впечатлени от невероятната лекция, която изнесе проф. Леандер Литов и от възможността сами да допринесем за развитието на науката. След обяд се разделихме по двойки и всяка двойка трябваше да отчете получените резултати от сблъсъка на два протона. Аз и още едно момиче бяхме щастливките, които още от втория път, получихме Хигс бузон, открит само преди няколко месеца. Лекторите казаха, че ако сме го открили малко по- рано, ние сме щели да вземем Нобеловата награда“, сподели пред balkanec.bg Пола Димитрова..

В края на деня българските деца обсъдиха получените резултати на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

„Това обучение ме доближи до мечтите ми да работя в сферата на науката и също като учените от ЦЕРН да правя големи открития и да помагам чрез тях на света. Получих отговори на много мои въпроси, но и възникнаха нови, които да разучавам занапред“, казва Пола Димитрова в заключение.