Посланици на Европейския парламент

Европейският парламент, Европарламентът или ЕП е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със ,,Съвета на Европейския съюз’’ той осъществява законодателната власт на Европейския съюз. Ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Страсбург, Франция, а извънредните и допълнителни заседания – в Брюксел, Белгия. Неговата главна роля, като движеща политическа сила, е създаването на различни инициативи.

Дирекцията за информационните бюра на Европейския парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича ,,Програма за училища посланици на Европейския парламент’’.Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

В тази програма участваме и ПГПЧЕ,, Алеко Константинов” гр. Правец от 23 февруари 2017 г. и сме училище посланик от юни 2017 г. , когато ни връчиха официално плакет. Последва откриване на информационен център в ПГПЧЕ и ,,посаждане’’ на ,,Дървото на Европа”, дървото на обединена Европа.

Посланиците в училище организирахме празници и посещения, като семинар на тема „Уменията за успех на XXI век“ заедно с екипа на евродепутат Ева Майдел, работещ по програма ,,Образование 2030’’.

Ние, младшите посланици на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ Правец инициирахме забавна интерактивна игра с осмокласниците от училището. Под напътствията и съветите на по-големите си съученици, младежите подредихат пъзел – „черга“ с по-важните исторически дати, събития и факти от ЕС.

Денят на Европа тържествено отбелязваме с традиционен парад на знамената, провеждащ се за осма поредна година и последван от празнична програма. Ознаменуването на Деня на Европа е чест и гордост за всички младши посланици в училище. Ние организирахме още и пленер на тема „Европейци сме ний…”, който се проведе на площада.

На 9 юни младшите посланици се срещнахме се с евродепутата Петър Курумбашев. Темата на разговора беше „Европа и #ePrivacy – защитени ли са личните ни данни в интернет?“, както и теми, свързани със сигурността на данните ни в интернет, предстоящото европейско председателство на България, въвеждането на българския език като матуритетен в ЕС, Брекзит и др.

На 17.11.2017г. ние посетихме парламента и се запознахме от близо с функциите и работата  му. Проведе се вълнуваща среща с евродепутатката Ева Майдел.

Посланиците работим и по европейски проекти свързани с ключова дейност 2 на програма Еразъм+: Fit for work in Europe и Education+.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз, изключително полезни знания и умения днес.