Прием

График на дейностите по приемането на ученици в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“

 

Прием след VII клас

Профил „Чужди езици“

Английски език
1 паралелкa - 26 ученициПриемни изпити:
с интензивно изучаване на Английски език
общ хорариум 1700 часа
НВО по БЕЛ
НВО по Математика
II-ри чужд език по избор (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език
общ хорариум 550 часа
Балообразуване:
Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по Математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки
профилиращ предмет по избор (изучава се от 12 клас)
Немски език
1 паралелка - 26 ученициПриемни изпити:
с интензивно изучаване на Немски език
общ хорариум 1700 часа
НВО по БЕЛ
НВО по Математика
II-ри чужд език по избор (изучава се от 9 клас)
Английски, Френски, Испански, Руски език
общ хорариум 550 часа
Балообразуване:
Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по Математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки
профилиращ предмет по избор (изучава се в 12 клас)

Профил „Математически“

1 паралелкa - 26 ученициПриемни изпити:
с интензивно изучаване на Английски език
общ хорариум 1700 часа
НВО по БЕЛ
НВО по Математика
II-ри чужд език по избор (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език
общ хорариум 550 часа
Балообразуване:
Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по математика;
профилиращ предмет по избор (изучава се от 12 клас)изучаване на Математика и Информатика

Професия „Хотелиер“

1 паралелкa - 26 ученици
Специалност "Организация на хотелиерството"
I-ви чужд език: Английски език
II-ри чужд език (9 и 10 клас): Френски език