Прием

График на дейностите по приемането на ученици в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“   Прием след VII клас Профил „Чужди езици“ Профил „Математически“ Професия „Хотелиер“