Проекти

KA2 – Education +

http://erasmus-os-sencur-eng.splet.arnes.si

 

 

 

Fit for Work in Europe

 

https://f4w-ineurope.jimdo.com

 

 

 

 

Твоят час

 

Цели на процедурата:

  • Развитие нa потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците.
  • Преодоляване на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения.
  • Образователна интеграция на учениците чрез формиране на общности по интереси.
  • Повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция.
  • Превръщане на училището в по-привлекателно място.
  • Създаванe на модел на обществен мониторинг на дейностите.

http://tvoiatchas.mon.bg