Профил на купувача

Процедури по ЗОП Обяви за събиране на оферти Пряко договаряне   Обяви за събиране на оферти „Текущ ремонт на отоплителна инсталация на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец“