СЪОБЩЕНИЕ

  Заповед №РД09-606/09.03.2020 г. на г-н Красимир Вълчев (Министър на образованието и науката) – отвори