СЪОБЩЕНИЕ

На 13.03.2020 г. разписанието на часовете ще бъде променено! За повече информация учениците трябва да се обърнат към класните ръководители!

Новина в сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/news/3882