Съобщение от eSchool

 

Днес беше даден старт на платформа eSchool на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. С това ново приложение учениците ще имат достъп до електронното хранилище на гимназията в което се съдържат материли (разработки на уроци, презентации, есета и т.н.) на сегашни и бивши учители, които биха били от полза на настоящите ученици. eSchool е със свободен достъп и се отваря на адрес www.gpche-pravec.com/eschool!

Освен това днес започна и използването на виртуална класна стая от Google. Учениците могат да я използват на адрес https://classroom.google.com/. Регистрацията се прави от учителите чрез имейл, като учениците трябва да се свържат с класните си ръководители за повече информация!

Очаквайте повече информация относно дистанционното обучение на сайта ни в следващите дни!