Съобщение от общежитието

Уважаеми ученици, учители и родители,
Общежитието към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец обявява, че започва настаняване на учениците със следните дати и изисквания:

Настаняване:

  • 09.2020 от 08:00 – 8. и 12. клас
  • 09.2020 г. от 08:00 – 9. 10. и 11. клас

Задължително е спазването на противоепидемичните мерки – носене на маска/ шлем, спазване на дистанция и дезинфекция. Всички ученици и техните родители ще бъдат запознати с правилника на общежитието.

Повече информация за общежитието, можете да получите на телефон – (07133) 30 14