СЪОБЩЕНИЕ от общежитието на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец

Във връзка с приключването на учебната година чрез дистанционната форма на обучение, Ръководството на училището обявява дни в които учениците ще могат да изнесат своя багаж от помещенията и да върнат ключовете си. Графикът се изпълнява при строги хигиенни изисквания – всеки посетител е длъжен да носи маска и ръкавици, и да спазва наложените ограничения за социалана дистанция. Ще бъде осъществен пропусквателен режим.

Ето как ще бъдат допускани учениците и родителите:

  • 12.05-13.05.2020 г. – 8. и 9. клас
  • 14.05.2020 г. – 10. клас
  • 15.05.2020 г. и 18.05.2020 г. – 12. клас

Времето за посещение е от 10:00 до 16:00 за всички дни от горепосочения график!

Повече информация може да бъде получена чрез класните ръководители или следните телефони за контакт:

  • Общежитие – (07133) 30 14
  • Секретар – (07133) 21 82