Протокол на Училищния ученически съвет за 03.11.2020

Отчет за второто заседание на УС към УУС за учебната 2020/2021 година

Място на заседанието: Заседателна зала на училището
Начало: 14:30
Край: 15:13

Дневен ред:

1. Откриване на заседанието
2. Представяне на дневния и приемане.
3. Дискусии.
4. Внасяне на предложения.
5. Закриване на заседанието.

Присъстващи: 16 от 19

Обсъдени бяха следните теми, вълнуващи учениците:

  • високи цени на стоките в столовата
  • реорганизация на потока от ученици, желаещи да влязат в столовата
  • липсата на тоалетна хартия в ученическите тоалетни
  • реорганизация на движението по коридорите в училище и промяна на някои от противоепидемичните мерки
  • подаване на сигнали за ученици, нарушаващи правилата на училището и създаващи проблеми в пансиона към училището

Предстои да бъдат задействани процедури за разрешаване на съответните проблеми и уведомяване на официалната старница в сайта на училището за предприетите по-нататъшни мерки.