Възпитаници на ПГПЧЕ „Алеко Константинов” участваха в годишната среща на NABEC

В периода 8 – 10 ноември се проведе национална среща на българските Европейски клубове – NABEC в хотел РИУ Правец. В нея взеха участие общо 34 училища от 18 града. Член на европейската организация е и ПГПЧЕ „Алеко Константинов”.

 

NABEC е мрежа на Европейските клубове на училищата и обединените детски заведения в България, в която участниците имат възможност да научат повече информация за Европа и интеграционните процеси. Също така да осъществят контакти и обмен, както и да участват в съвместни проекти на Европейските клубове и да обогатят техните дейности в училищата.

 

Учениците, които представиха езиковата гимназия в Правец, бяха Пола Димитрова, Тереза Александрова, Кристен Христова, Виктория Младенова и Мартин Боженишки, заедно със своите учители Нели Тенева и Стефка Атанасова. 

 

Срещата на 8 ноември (четвъртък) започна с гостите, проф. д-р Вяра Гюрова и доц. д-р Ваня Божилова – СУ „Св. Кл. Охридски”, които представиха темата „Лидерството – предизвикателство за съвременния учител”. 

 

Семинарът бе открит официално на 9 ноември (петък) от д-р Красимира Василева, председател на сдружението. След това Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, изнесе лекция на тема „Дебатът за Европа”. Тя бе последвана от тази на Бойко Благоев, който е съветник „Информация и комуникация” при Председателството на ЕЕК. Лекцията на Таня Чунтова, сътрудник „Връзки с обществеността”, бе на тема „Европейският парламент – гласът на гражданите”. В същия ден бяха представени и темите „Хипотетична перспектива ли е еврото за България?” от проф. д-р Ингрид Шикова – Су „Св. Кл. Охридски”, лекцията „В подкрепа на различността” от Юлиана Методиева, която е гл. редактор на сайта „Маргиналия”. След това заместник-министърът д-р Моника Панайотова говори за  „Ротационният принцип на ЕС и българското председателство на Съвета на ЕС”. Лекция изнесе и проф. Димитър Йончев – НБУ, на тема „Ще устои ли европейската идея на новите предизвикателства”. А за финал доц. д-р Светослав Малинов, член на Европейския парламент, говори за „Европейски съюз – образователни аспекти”.

 

Занятията за втория ден от семинара завършиха с вечер на таланта, в която ученици и учители от различните училища бяха подготвили песни, танци и викторини на европейска тематика.

 

Всички участници бяха изготвили предварително компютърни разработки, с които представиха училищата си. Учениците от Правец участваха с дигитална история на своето училище, а също така запознаха аудиторията с ценностите и правата на един европейски посланик. След своята изява всички възпитаници и учители получиха сертификати от председателя на сдружението – д-р Красимира Василева.

 

Гимназията в Правец е член в Националното сдружение на българските Европейски клубове от 2010г., а от 2017г. е избрана за „Училище посланик на Европейския парламент”.