Вечер на немския език в ГПЧЕ

Вечер на немския език в ГПЧЕ „Алеко Константинов“

На 27 юни от 18 часа в Заседателната зала на ГПЧЕ „Алеко Константинов“ осмокласниците, изучаващи немски език, показаха знания и умения и убедиха родители, учители и гости на тържеството, че ученето на немски език може да бъде и забавно. Сред учениците се изявиха скрити таланти, може би бъдещи певци и артисти. Публиката също беше приятно „замесена“, като активно се включи в решаването на кръстословица на немски език.
Както всеки чужд език, така и немският изисква много усилия и воля. Госпожа Величка Йорданова, класен ръководител и преподавател по немски език, окуражи своите възпитаници, като ги похвали за постигнатото през учебната година. Пожела им да възпитават у себе сихарактерните за немския език и култура точност и дисциплина.
За финал учениците от VIIIв се снимаха за спомен. А какво по-хубаво от усмивките на лицата им?