Заповед №Р209-3457, 26-11-2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №Р209-3457, 26-11-2020 г. на министъра на образованието и науката

Учебните занятия продължават да бъдат в електронна среда до 21.12.2020 г. Часовете се провеждат както до сега в платформата Microsoft Teams без промяна в графика и разписанието им. Повече информация учениците могат да получат от своите класни ръководители.